Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. 

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie pasiekisadowskich.pl

 

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (pasiekisadowskich.pl), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

MIODZIARZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Srebrna 12 B
09-411 Biała, Polska
NIP 7743238955, REGON 369418950, KRS 0000716815

Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 500.000 tysięcy złotych

Z pasiekisadowskich.pl  można skontaktować się:

 1. telefonicznie pod numerem: 883 800 701 / 883 800 705
   w godzinach 7.30 – 15.30;
 2. pod adresem e-mail: kontakt@pasiekisadowskich.pl

ADO nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 37 Rozporządzenia RODO (o którym mowa w pkt II poniżej) nie jest to wymagane.

II. System ochrony danych osobowych

Pasiekisadowskich.pl zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także jako „Rozporządzenie”), oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych
należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a pasiekisadowskich.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania niezwiązane z realizacją umowy sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT pasiekisadowskich.pl oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Pasiekisadowskich.pl tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu  sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto/miejscowość) – niezbędny do zaadresowania i doręczenia przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto/miejscowość) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez pasiekisadowskich.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-609 Wrocław,  ul. Wagonowej 2B (KRS 0000552519, NIP: 7792428503)
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-624 Kraków, ul. Malborska 130 (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
 • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 5 (KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10)
 • Inpost sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, adres: 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 4, KRS: 0000543759, NIP: 6793108059
 • GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND sp. z o.o.  z siedzibą w Głuchowie, adres: 62-052 Głuchowo ul. Tęczowa 10, NIP PL-785-15-61-831, KRS 0000005009

 

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (KRS 0000572426, NIP PL5213704420) operatora serwisu fakturownia.pl

W przypadku mediów społecznościowych związanych ze stroną www.pasiekisadowskich.pl jest współadministratorem Pani/Pana danych osobowych wraz z dostawcą serwisu społecznościowego, tj. w szczególności wraz z Facebook, Instragram, Tik Tok, Youtube.

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celu:
 • obsługi zamówień,
 • obsługi kont Klientów (jeśli zostały założone poprzez podanie identyfikatora i hasła),
 • zawarcia umowy, realizacji dostawy oraz obsługi posprzedażowej (w szczególności w zakresie realizacji praw wynikających z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta, t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2759 ze zm.),
 • obsługi subskrypcji newslettera (zgodnie z postanowienia polityki prywatności)
 • obsługi social mediów,
 • korzystania z narzędzi do analiz, statystyk, marketingu, spersonalizowane reklamy
 1. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez pasiekisadowskich.pl.

pasiekisadowskich.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: 

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, 
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych,
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, 
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, (KRS: 0000689624) w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach  oznaczonych w powyższych ustępach Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być w szczególności (ale nie wyłącznie):

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS: 0000274399,
 • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu¸adres: 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, KRS: 0000347935,
 • Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A, KRS: 0000493783,

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. upoważnieni pracownicy pasiekisadowskich.pl;
 2. biura informacji gospodarczej;
 3. instytucje kredytowe i płatnicze;
 4. biuro księgowo-finansowe i podatkowe świadczące usługi na rzecz pasiekisadowskich.pl;
 5. kancelarie prawne i podatkowe świadczące usługi na rzecz pasiekisadowskich.pl;
 6. firmy świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
 7. firmy informatyczne obsługujące system finansowo-księgowy wykorzystywany przez pasiekisadowskich.pl;
 8. firmy doradcze, audytorskie i kontrolne;
 9. firmy archiwizacyjne;
 10. organy administracji publicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 11. dostawcy systemów marketingu, analiz, statystyk, 
 12. inne podmioty świadczące usługi związane z wykonaniem zawartej z Klientem umowy sprzedaży, jak również podmioty świadczące usługi pozwalające na analizę satysfakcji Klientów i poprawy jakości oferowanych produktów bądź usług.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji właściwego celu, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej ze pasiekisadowskich.pl umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń (np. na podstawie przepisów ustawy o Prawach konsumenta);
 2. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na pasiekisadowskich.pl w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez pasiekisadowskich.pl;
 3. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych; tj. do czasu upływu okresu przedawnienia;
 4. dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
 5. w przypadku newslettera – do czasu zgłoszenia rezygnacji,
 6. w przypadku narzędzi służących do analiz, statystyk, marketingu – do czasu utraty przydatności lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. czas oznaczony w postanowieniach niniejszej polityki prywatności w postanowieniach szczególnych rozdziału IV

B. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w
procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe z pasiekisadowskich.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować wysyłając wiadomość na adres kontakt@pasiekisadowskich.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Administrator za odrębnie wyrażoną zgodą wysyła wiadomości sms stanowiące informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), przez którą należy rozumieć m.in. każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej stanowi również zamówienie informacji handlowej w rozumieniu w/w ustawy. Zgoda może być w każdej chwili odwołana poprzez informacje telefoniczną pod numerem - 883 800 701 lub wysyłając wiadomość e-mail o tytule i treści SMS STOP na adres: kontakt@pasiekisadowskich.pl

C. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, niezgodności towaru z  umową lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie
prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku
prawnego. 

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są
automatycznie po wejściu na pasiekisadowskich.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta pasiekisadowskich.pl.

W ramach pasiekisadowskich.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach pasiekisadowskich.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach pasiekisadowskich.pl; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach pasiekisadowskich.pl;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych pasiekisadowskich.pl;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu pasiekisadowskich.pl;
 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z pasiekisadowskich.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
zakończeniu odwiedzin w pasiekisadowskich.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. pasiekisadowskich.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta  pasiekisadowskich.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z pasiekisadowskich.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na pasiekisadowskich.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji pasiekisadowskich.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

pasiekisadowskich.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. pasiekisadowskich.pl (cookies)

pasiekisadowskich.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia pasiekisadowskich.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania pasiekisadowskich.pl do Twoich potrzeb.

pasiekisadowskich.pl wykorzystuje cookies do: 

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania pasiekisadowskich.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania pasiekisadowskich.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu pasiekisadowskich.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez pasiekisadowskich.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez pasiekisadowskich.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach
plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest
kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów
pasiekisadowskich.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej pasiekisadowskich.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

pasiekisadowskich.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

pasiekisadowskich.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
 2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów pasiekisadowskich.pl

pasiekisadowskich.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w pasiekisadowskich.pl linki do innych stron internetowych. 

pasiekisadowskich.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.
Google (w tym Google Ad’s, Google Tag Manager oraz Google Analitycs) - https://policies.google.com/privacy.


Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Meta - https://privacycenter.instagram.com/policy

 

 

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi
Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, pasiekisadowskich.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi
podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i
zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności pasiekisadowskich.pl

pasiekisadowskich.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania pasiekisadowskich.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie pasiekisadowskich.pll powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://pasiekisadowskich.pl/strona/polityka_prywatnosci

 

 

VIII. Twoje prawa

Ma Pani/Pan prawo do w szczególności do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy pasiekisadowskich.pl przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia),
 4. żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od pasiekisadowskich.pl Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 6. by pasiekisadowskich.pl nie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

IX. KONTAKT

pasiekisadowskich.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail kontakt@pasiekisadowskich.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail kontakt@pasiekisadowskich.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Miodziarze sp. z o.o.
Srebrna 12 B
09-411 Biała, Polska
NIP 7743238955, REGON 369418950, KRS 0000716815

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium